Testační komise

Po několika pokusech o získání práva testovat historická vozidla jsme se konečně dočkali. Od roku 2015 toto právo máme – Statut testovací komise nám byl přidělen.

Testování historických vozidel
Systém testování historických vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a z něho vycházející vyhláška Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel v platném znění, novelizovaná vyhláškou MD č. 144/2012 Sb.

Více zde: https://www.testovanihv.cz/

Předseda testační komise

Hanák Jaroslav

+420 724 175 790

Testační komise

Mazač Martin

Testační komise

Ernest Pavel

03.build.1681380610.jpg
04.build.1681380610.jpg